CENNÍK NÁVRHU INTERIÉRU

ZAMERANIE PRIESTORU

CENA

1 €/m²

   
Pre začiatok tvorby projektu je potrebné priestor zamerať.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

CENA
4 €/m²
Dispozičný návrh slúži na zefektívnenie pôdorysov a získanie predstavy o možnostiach využitia. Pred prípravou dispozičného návrhu je potrebné priestor zamerať.

INTERIÉROVÁ ŠTÚDIA

CENA

12 €/m² *


Výsledkom štúdie sú vizualizácie priestorov s použitím reálnych zariaďovacích prvkov a materiálov. Pred samotnou prípravou štúdie je potrebné priestor zamerať a dispozične rozvrhnúť. 

PODKLAD PRE CENOVÚ PONUKU

CENA

10 €/m² *


V podklade pre cenovú ponuku rozpracujeme návrh do realizačnej podrobnosti tak, aby ho bolo možné oceniť a zrealizovať. Pred prípravou podkladu pre CP je priestor potrebné zamerať, dispozične rozvrhnúť a vytvoriť interiérovu štúdiu.

REALIZÁCIA NA KĽÚČ

CENA

45 €/m² * 
Pri realizácii na kľúč od nás budú projekt realizovať nami zvolení remeselníci a firmy, a výsledok bude identický s kvalitou predošlých realizácii. Súčasťou realizácie na kľúč je aj autorský dozor v rozsahu 10 hodín.

OSTATNÉ SLUŽBY / KONZULTÁCIE

CENA

18 €/hod
Ceny našich služieb sú odvodené z časovej náročnosti ostatných projektov. Pri projektoch s nepredvídateľnou časovou náročnosťou naše služby účtujeme na základe odpracovaných hodín. 
Samotné konzulácie bez prípravy minimálne interiérovej štúdie nevykonávame.

CESTOVNÉ NÁKLADY

CENA

18 €/hod + 0,5 €/km
Pri projektoch mimo Košíc účtujeme k cenám projektov cestovné náklady. Cena za jeden výjazd obsahuje cestovné náklady vrátane času cesty na miesto stavby a nazad.

ĎALŠIE INFORMÁCIENie sme platci DPH. Cenu určujeme z celkovej plochy priestoru. 

*Cena platí pre interiéry od 100 m². Jednotlivé ceny sa spočítavajú.